Ring 0760-148 000 eller skriv ett mail till info@solenergigruppen.se

Solparker

Solpark på arrenderad mark
Tillsammans med en samarbetspartner bygger vi solparker på arrenderad mark. 


Förutsättningarna för arrende:
-Minst 5 ha. (1-5 ha vid extra gynnsamma förutsättningar)
-Relativt plant, t.ex. åker, bete, träda
-Närhet till elanslutning
-Skuggfritt
-Solparken kan komma att hägnas in
-Vi arrenderar mark i hela landet


Vi är inte ute efter att arrendera den högst klassade åkermarken, utan vi tänker främst på:
-mark som inte är lönsam att odla när maskinerna blivit större, det är kanske svårt att komma fram till alla åkrar med nya/stora maskiner
-mark där du funderar på att plantera skog
-generationsskifte. Den mark som äldre generationen har brukat kanske inte är lönsam att brukar för den yngre generation om de har ett ”åtta-till-fem-jobb” utanför lantbruket
-mark i närheten av väg, järnväg, flygplats, soptipp, vindkraft m.m. m.m. där det finns restriktioner på vilken verksamhet som får etableras
-mark som ligger i träda

 

Underhåll av mark
Under arrendetiden får det inte växa upp gräs, sly, buskar m.m. som skuggar solpanelerna. Vi bekostar röjningen, men vi ser gärna att det är du som markägare som utför röjningen på vår bekostnad. Får kan beta i solparken.

 

Arrendeavtal
Vi tecknar ett 25-årigt arrendeavtal med dig där den årliga ersättningen är baserad på ersättningen för såld el. Ersättningen du får är högre än för ett traditionellt jordbruksarrende.
Som en extra trygghet finns det även ett indexreglerat minimibelopp på din arrendeersättning, som går in om elpriset eller produktionen blir så låg att avkastningen på såld el skulle gå under en viss nivå.

 

Arrendets upphörande
När solparken avvecklas plockas all utrustning, inkl. fundament, bort från arrendestället. Endast kabel i mark blir kvar.

 

PPA
Elen som produceras i solparken kan köpas via ett långsiktigt PPA-avtal, av den storförbrukare som vill långtidssäkra sitt elpris. Hör av dig så berättar vi mera.

Följ oss i sociala medier!