Ring 0760-148 000 eller skriv ett mail till info@solenergigruppen.se

Solenergi

 

 • Vädersträck

För att producera så mycket sol-el som möjligt skall panelerna vara riktade rakt mot söder och vinkeln på panelerna (taket) ska vara runt 45 grader. Men så länge takets kompassriktning är mot sydväst-syd-sydost, och så länge taket har en lutning på runt 15-50 grader, så har man förutsättningarna att producera sol-el. Inom intervallet ovan är variationen i produktion bara några få procent mellan lägst/högst produktion.

 

 • Taklutning

Tak mot öst/väst ger mera sol-el på förmiddag/eftermiddag jämfört med ett södertak. detta tak ger ingen effekttopp mitt på dagen. Ett sådant montage kan täcke en större del av den egna elkonsumtionen sett över hela dagen. Du kommer sälja mindre sol-el till ditt elhandelsbolag, eftersom du inte får effekttoppen mitt på dagen. Samtidigt kommer du köpa mindre el under hela dagen, eftersom du har produktion från tidig morgon till sen kväll. Perfekt om du t.ex. har ett lantbruk/kommersiell verksamhet med förbrukning hela dagen. Många kommersiella anläggningar installerar solpanelerna i olika väderstreck för att få egen elproduktion under stora delar av dagen, som ett komplement till sina batterier.

 

 • Skugga

Skugga är inte bra, men om den infaller under tidig morgon, sen eftermiddag eller under mörkaste delen av året när solen står som lägst, kan solpaneler ändå vara en lönsam investering. Eftersom den största andelen sol-el produceras dagtid under sommarhalvåret, får man göra en egen lönsamhetsbedömning från fall till fall. Ibland kan skuggan åtgärdas: En ventilationshuv kanske kan flyttas eller ett träd sågas ner. Går det inte att åtgärda skuggan är det läge att installera optimerare på de utsatta panelerna (t.ex. Tigo) eller optimerare på samtliga paneler (Solar Edge).

 

 • Nuvarande årsförbrukning

På din elräkning kan du se nuvarande årsförbrukning. Är du mikroproducent får du en skattereduktion på 60 öre per såld kWh (för de första 30.000 kWh du säljer varje år). För att vara mikroproducent ska du sälja färre kWh än vad du köper från ditt elhandelsbolag, på årsbasis. 

 

 • Huvudsäkring

Huvudsäkringens storlek (Ampere) står också i räkningen från nätbolaget. Du kan även titta i elcentralen intill din elmätare, där har du tre porslinssäkringar. De flesta villor har 16-, 20- eller 25A säkringar. 

16 A klarar en solanläggning på max ca 11 kW
20A klarar ca 13,9 kW
25A klarar ca 17,3 kW 

 

 • Hur många paneler?

Hur många paneler ryms på taket (väggen, markställningen eller vart du nu tänkt placera dem)? Varje panel är ca 1 x 1,75 m och fästanordningarna bygger 2 cm mellan varje panel. 
Panelerna kan placeras stående/porträtt eller liggande/landskap. 

 Mät taket från takfot till taknock samt från vindskiva till vindskiva. Har du hinder i form av takfönster, skorsten, avluftning, antenner, räcken, snörasskydd så mät in dem också. 

 Varje panel ger ca 370W eller 350 klWh/år. 30 paneler har då en installerad effekt på 11,1 kW (fungerar med 16A huvudsäkring) och producerar ca 10.500 kWh/år i ett skuggfritt söderläge.

 

 • Snö/vindlastberäkning

För att snö- och vindlastberäkningen ska bli godkänd kan man (i de flesta fall) inte placera solpaneler närmare än 30 cm från takets ytterkanter (uppåt, neråt eller åt sidorna).

 

 • Energilager
  Vill du lagra din el kan vi erbjuda batterier från Ferroamp, Pylontech, Nilar, Huawei/Luna, LG Chem och BYD.

 • Bygglov
  Kontakta bygglovsavdelningen på din kommun och fråga om du behöver bygglov för solpanelerna. Be dem gärna skicka beskedet via mail, så du får ett skriftligt svar som du kan spara.
  Behöver du bygglov så skriver vi in i köpeavtalet att beställningen hävs om du inte får bygglov. Du betalar ingenting-, och inga paneler skickas innan du fått bygglovet. 

Följ oss i sociala medier!