Ring 0760-148 000 eller skriv ett mail till bertil@solenergigruppen.se

Scaling solar

Scaling Solar 
I många länder med hög solinstrålning byggs stora Solparker där effekten i en enda solpark ofta ligger på över 100 MW. 

Är du intresserad av att etablera en sådan solpark och vill veta mer om hur detta går till så tveka inte att höra av dig till oss. För att kunna dra igång ett sådant projekt i ditt land, behöver vi uppgifter om
-Tillgänglig areal: Det går åt ungefär 250 ha per 100 MW
-Tillstånd: Du måste kunna påvisa att du har tillgång till aktuell mark
-Elanslutning: Det måste vara möjligt att ansluta solparken av aktuell storlek till närliggande elnät.
-Finansiering: Vi hjälper er med finansieringen. Ni betalar bara uppläggningskostnaden.

Varför Solenergigruppen?
Det finns många aktörer runt om i världen som uppför multi-MW-solparker. Det vanligaste scenariot är att ett och samma företag bygger, äger och driver solparken samt säljer strömmen. Det medför att befolkningen i området runt solparken får tillgång till ström, men pengarna för producerad el tillfaller ägarna av solparken, som ofta finns i ett annat land.

När Solenergigruppen jobbar med ett Scaling solar projekt, ser vi till att solparken byggs, driftsätts och finansieras. Därefter är det den lokale ägaren som står för driften. Pengarna för såld ström stannar i landet/regionen och förhoppningsvis investerar solparken ägare pengarna i andra projekt som också har stor lokal samhällsnytta.

 

Två exempel på projekt vi jobbat med:

    • Solinstrålning ca 1600 kWh/kW och år. Ersättning såld el 0,16 USD/kWh

Per 100 MW produceras 160 GWh till ett värde av ca 25 miljoner USD/år.

    • Solinstrålning ca 2000 kWh/kW och år. Ersättning såld el 0,14 USD/kWh
Per 100 MW produceras 200 GWh till ett värde av ca 28 miljoner USD/år.

 

Som jämförelse har vi ca 1000 kWh/kW solinstrålning i Sverige, och ersättningen för såld el ligger på ca 0,065 USD/kWh. Per 100 MW produceras 100 GWh till ett värde av ca 6,5 miljoner USD/år.

Varför samarbeta med ett Svenskt företag?
Sverige har ett gott rykte runt om i världen. Vi lever i en demokrati, vi har ingen korruption, vi har haft tryckfrihet sedan 1766, vi har inte haft krig på över 200 år och vi har ett högt tekniskt kunnande. Det är tryggt att göra affärer med Sverige och Svenska företag!
När Solenergigruppen driver ett Scaling solar projekt görs det tillsammans med flera andra aktörer, däribland teknikkonsulter med erfarenhet av liknande projekt samt tillverkare av solpaneler och övrig teknisk utrustning. Det gör att vi tillsammans har erfarenhet och kompetens att uppföra nyckelfärdiga solparker på flera hundra MW.
 

Följ oss i sociala medier!