Ring 0760-148 000 eller skriv ett mail till bertil@solenergigruppen.se

För att producera så mycket sol-el som möjligt skall panelerna vara riktade rakt mot söder och vinkeln på panelerna (taket) ska vara runt 45 grader. Men så länge takets riktning är mellan sydväst-syd-sydost, och så länge taket har en vinkel på runt 20-70 grader, så har man förutsättningarna att producera sol-el. Inom intervallet ovan är variationen i produktion bara några få procent.

Tak mot öst/väst ger mera sol-el på förmiddag/eftermiddag jämfört med ett södertak. Men detta tak ger även mindre el mitt på dagen. Det gör att ett sådant montage kan täcke en större del av den egna elkonsumtionen sett över hela dagen. Du kommer sälja mindre sol-el till ditt elhandelsbolag, eftersom du inte får effekttoppen mitt på dagen. Samtidigt kommer du köpa mindre el under hela dagen. Perfekt om t.ex. har ett lantbruk/kommersiell verksamhet med förbrukning hela dagen. Många kommersiella anläggningar installerar solpanelerna i olika väderstreck för att få egen elproduktion under stora delar av dagen, i stället för att installera batterier.

Skugga är inte bra, men om den infaller under tidig morgon, sen eftermiddag eller under mörkaste delen av året när solen står som lägst, kan solpaneler ändå vara en lönsam investering. Eftersom den största andelen sol-el produceras dagtid under sommarhalvåret, får man göra en egen lönsamhetsbedömning från fall till fall. Ibland kan skuggan åtgärdas: En ventilationshuv kanske kan flyttas eller ett träd sågas ner. Går det inte att åtgärda skuggan är det läge att installera smarta paneler (se under rubrik Solenergi Teknik).

Följ oss i sociala medier!